Quy trình bảo dưỡng xe xúc lật

Xúc lật là 1 thiết bị không thể thiếu trong công việc bốc xúc vật liệu, hàng hóa. Vậy để bảo dưỡng xe xúc lật chúng ta cần làm những công như thế nao:

* Chia theo thời gian hoạt động máy:

Thời gian hoạt động máy Công việc cần thực hiện
100h Thay lọc dầu, lọc gió, lọc nhớt
250h Thay lọc dầu, lọc gió, lọc nhớt, bổ sung dầu các loại
350h Thay lọc các loại, thay dầu động cơ…
500h Thay lọc các loại, thay dầu động cơ…
1000h Thay lọc các loại, thay dầu động cơ…

* Các bước bảo dưỡng 1 xe xúc lật.

Để bảo dưỡng 1 xe xúc lật các bạn có thể tham khảo video tại đây.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *