Zl26 – 1.2 m3

Loại máy Xúc lật KangHong
Gầu 1.2m3
Tự trọng 2000kg
Động cơ Yunnei
Bảo hành 2000 giờ/năm
Hãng sản xuất KangHong (SDKH)
Bảo hành 24/7