Zl18 – 1m3

Xe xúc lật Kanghong, model ZL18 gầu 1.0 m3 là một sản phẩm đang đặc biệt ưa chuộng trên cả nước. Xúc lật Kanghong, model ZL18 là một sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản. KangHong đang chứng tỏ một chất lượng khác biệt và vượt trội trong dòng sản phẩm xúc lật gầu từ 0.6-4.2 m3. Kanghong ZL18 là một lựa chọn bổ sung cho những phân xưởng cần công suất 280-350 m3 cho 8 giờ làm việc.