Xúc lật Luyu 16F

Là sản phẩm dành cho các đơn vị nhỏ lẻ có nhu cầu xúc vật liệu khối lượng công việc khoảng 30-50m3/ngày