Noi that tu nhien sht Zl16H – 0.8 m3

Thông số sản phẩm

Xúc lật Kanghong, model ZL16 là một sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản.KangHong đang chứng tỏ một chất lượng khác biệt và vượt trội trong dòng sản phẩm xúc lật gầu từ 0.6-4.2 m3. Xúc lật Kanghong, model ZL16 là một lựa chọn bổ sung cho những phân xưởng cần công suất 250-320 m3 cho 8 giờ làm việc.