Zl20 – 1.1 m3

Loại máy Xúc lật KangHong
Gầu 1.1m3
Tự trọng 2000kg
Động cơ Yunnei – YN38GBZ
Bảo hành 2000 giờ/năm
Hãng sản xuất KangHong (SDKH)
Bảo hành 24/7